Uluslararası Bakalorya (IB) öğrenci çalışmalarını Diploma Programı (DP) derslerinin belirtilen hedeflerine kıyasla edinimin doğrudan kanıtları olarak değerlendirir. DP değerlendirme işlemleri, öğrencilerin bu hedeflere ulaşırken ileri düzey akademik becerileri ne ölçüde edindiklerini ölçer. Örneğin,

 • Bilgiyi çözümleme ve sunma
 • Savları değerlendirme ve savlar oluşturma
 • Problemleri yaratıcı bir şekilde çözme gibi.

Bunların yanı sıra aşağıdakiler gibi temel beceriler de ölçülür:

 • Bilgiyi anımsama
 • Anahtar kavramları anlama
 • Standart yöntemleri gerçek yaşamdakine benzer senaryolara uygulama.

DP’de değerlendirme, akademik becerilere ek olarak uygun olduğu yerlerde uluslararası bakış açısını ve kültürler arası becerileri destekler. Öğrenci sonuçlarını, her bir öğrencinin genel sıralamadaki yeri değil, belirlenmiş standartlara kıyasla gösterdiği performans belirler.

Dış ve iç değerlendirmeyi kullanmak

Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı, öğrencilerin performansını değerlendirmek için hem kurum içinde hem de kurum dışından değerlendirilen unsurlar içerir.

Çoğu derste, DP’nin sonunda yapılan yazılı sınavlar değerlendirmenin temelini oluşturur, çünkü bu sınavalar yüksek düzeyde nesnel ve güvenilirdir.

Programın Bilgi Kuramı (ToK) ve Bitirme Tezi (EE) gibi çeşitli alanlarında, izin verilen öğretmen gözetimi altında uzun bir sürede tamamlanan ve dışarıdan değerlendirilen çalışmalar da değerlendirmenin bir parçasını oluşturur.

Çoğu konuda öğrenciler ayrıca okul iç değerlendirme görevlerini tamamlarlar. Bunlar ya dışarıdan değerlendirilir ya da öğretmenler tarafından notlandırılıp IB tarafından denetlenir.

DP değerlendirmesi nasıl notlandırılır?

DP’de öğrencilere, altı konu alanından her birinde 1’den 7’ye kadar bir not verilir. Öğrencinin nihai Diploma sonucu, her bir konudan aldığı notların toplamıyla çekirdek konular olan ToK ve Bitirme Tezinden aldığı ek puanlardan oluşur. En az 24 puan toplayan öğrencilere, DP çekirdeğindeki üç temel unsurun başarıyla tamamlanması da dahil olmak üzere, belirlenen minimum performans düzeylerine bakılarak, iki dilli diploma verilir. Öğrencinin alabileceği en yüksek not 45’tir. Öğrenciler, Yüksek Düzey konuların her birinden en az 3 puan almalıdırlar; alamayanlara diploma verilmez.

DP çekirdeği

Bilgi Kuramı (ToK) ve Bitirme Tezi (EE) bileşenlerine, tek tek not verilir ve bunların notları birlikte, genel Diploma notuna üç puana kadar katkı sağlayabilir.

Bu puanların nasıl verildiği aşağıdaki tabloda görülebilir:

Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet – DP temelinde geriye kalan unsur – puan toplamına katkıda bulunmaz, ancak diplomanın verilmesi için onaylanmış katılım zorunluluğu vardır. CAS gereklerini yerine getirmemek, öğrenciye diploma verilmeyeceği anlamına gelir.

Yüksek Düzey ve Standart Düzey dersleri – IB, geniş bir dizi akademik disiplinde kazanımın önemine duyduğu inançla, yüksek düzey (HL) ve standart düzey (SL) derslere aynı sayıda puan verir. HL ve SL dersleri, kapsamları açısından farklılık gösterse de, aynı düzey tanımlayıcılarına göre değerlendirirler ve HL adaylarının daha geniş bir bilgi, anlayış ve beceri bütününde düzey tanımlayıcılarındaki çeşitli unsurları göstermeleri beklenir.

Dış Değerlendirme – Çoğu derste değerlendirme, sınavlara dayanır. Bunun nedeni, sınavların yüksek düzeyde nesnel ve güvenilir olmasıdır.

 • Makaleler
 • Yapılandırılmış problemler
 • Kısa yanıtlı sorular
 • Veri yanıtlı sorular
 • Metin yanıtlı sorular
 • Olgu çalışması soruları
 • Çoktan seçmeli sorular – ancak bunlar nadiren kullanılmaktadır.

İç Değerlendirme – Çoğu derste öğretmen değerlendirmesi de kullanılır. Öğretmen değerlendirmesi,

 • Dillerde sözlü çalışmalar
 • Coğrafyada saha çalışması
 • Fen bilimlerinde laboratuvar çalışmaları
 • Matematikte araştırmalar ve
 • Sanatsal performansları içerir.