Bitirme tezi, Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programının (DP) zorunlu bir bileşenidir.

Öğrenci bağımsız bir şekilde ve öz yönlendirmesiyle yürüttüğü araştırmanın sonunda 4.000 sözcükten oluşan bir yazı yazar.

Bitirme Tezinin önemi nedir?

Bitirme tezi,

  • öğrencileri lisans düzeyinde araştırmaya uygulamalı olarak hazırlar ve
  • onlara kişisel olarak özel ilgi duydukları ve altı DP konusuyla bağlantılı bir konuyu inceleme fırsatı verir.

Öğrenciler, bitirme tezi için gerçekleştirdikleri araştırma sürecinde,

  • Uygun bir araştırma sorusu oluşturma
  • Konuyu kişisel olarak inceleme
  • Fikirlerini aktarma
  • Bir sav geliştirme becerilerini geliştirirler.

Bu sürece katılmak, öğrencilerin bilgiyi çözümleme, sentezleme ve değerlendirme yeterliliğini artırır.

Bitirme tezi, “Dünya Çalışmaları” konusunda da olabilir; bu durumda öğrenciler, IB diploma disiplinlerinden ikisi arasında güncel olarak küresel öneme sahip bir sorun hakkında derin bir disiplinlerarası çalışma gerçekleştirirler.

Bitirme tezi çalışmaları nasıl yapılandırılmıştır?

Öğrenciler, araştırma ve makale yazma süreci boyunca, genellikle okulun öğretmenleri arasından belirlenen bir danışmanın önerilerinden ve yönlendirmesinden yararlanırlar.

IB, yazılı makalenin tamamlanmasının ardından öğrencilerin danışmanlarıyla kısa bir kapanış görüşmesi yapmalarını önerir. Bu görüşmeye viva voce denir.

Bitirme tezi ve görüşme, işe alımlar ve üniversiteye giriş öncesinde görüşmelerin zorunlu olduğu ülkelerde, değerli bir tartışma olanağı sağlayabilir.

Bitirme tezi nasıl değerlendirilir?

Bütün bitirme tezleri, IB tarafından atanan denetçiler tarafından dışarıdan değerlendirilir ve 0 ile 34 arasında notlandırılır.

Öğrencinin alacağı not, bir bantla ilişkilendirilir. Bantlar şöyledir:

A – Mükemmel standart

B – İyi standart

C – Tatmin edici standart

D – Vasat standart

E – Başlangıç düzeyinde standart

Bitirme Tezini verip viva voce’yi tamamlayan ve ToK gereklerini yerine getiren öğrenciler, en fazla üç ek puan alabilecekleri gibi, bu gereklilikleri yerine getirmeyerek Diplomada başarısız da olabilirler. Bu ek puanların nasıl verildiği konusunda lütfen “Değerlendirme ve Sınavlar” bölümünü okuyun.