Ödül Programının Kısa Tarihçesi

“Uluslararası gençlik Ödül Programı” 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği,  gönüllülük esasına dayalı bir kişisel gelişim programıdır. İlk olarak 1956 yılında Birleşik Krallıkta uygulanmaya başlanana program, Türkiye’de 1995 yılında Türk İngiliz Dostluk Derneği ve birkaç özel okul tarafından uygulanmıştır. Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) ile Türk İngiliz Dostluk Derneği 2001 yılında Ödül Programını ulusallaştırma çalışmalarına başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, Mayıs 2002’de Ödül Programını, 7 pilot ildeki lise ve dengi okullarda uygulanmasına resmi yazı ile onaylamıştır. 2005 yılında ise tüm illerdeki lise ve dengi okullarda tanıtılması ve uygulanmasına izin verilmiştir. Program, 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren Uluslararası Gençlik Ödülü Programı adıyla TİKAV’ın temsili ile “Ulusal Ödül Komitesi” tarafından uygulanmaya devam etmektedir.

Ödül Programı Vizyonumuz

Öğrencilerimizin Ödül Programına katılımını sağlayarak, akademik gelişimleri yanında sanatsal, kültürel ve toplumsal gelişimlerini de desteklemek,  bireysel ve toplumsal değerlerini arttıran nitelikler kazandırarak  onları başarılı, yaşam boyu öğrenen bireyler olarak eğitmektir.

Ödül Programı Misyonumuz

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Lisesi, Ödül Programının yürütülmesi için “Ulusal Ofis” tarafından belirtilen gerekli koşulları sağlamak, programı tanıtmak ve programın kalitesini koruyarak uygulanmasına rehberlik etmektir.

Ödül Programı Hedefimiz:

Okulumuzda 14-16 yaş arasında isteyen her öğrencimizin Ödül Programına katılabilmesi için fırsat yaratmaktır.

Okulumuzda Ödül Programı

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Lisesi olarak Ulusal Ofis ile 3 Ekim 2016 tarihinde “Alt-Lisanslama Antlaşması” imzalanarak, program okulumuzda da uygulanmaya başlamıştır. Programın uygulanması için okulda ödül koordinatörü, supervisor ve ödül liderlerinden oluşan bir “Ödül Birimi” kurulmuştur.

Okulumuzda, 9., 10. ve 11. sınıf düzeylerinden toplam 90 öğrenci, çeşitli kategorilerde programa dahil olarak çalışmalarına başlamıştır.