Öğretim programı, altı konu alanının her birinden birer ders ve bu derslere ek olarak bitirme tezi, Bilgi Kuramı ve Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet (CAS) olmak üzere üç çekirdek gereklilikten oluşur. Çekirdeğin üç parçası da zorunludur ve Diploma Programının felsefesinde merkezi bir yer tutar. IB DP, merkezinde çekirdek gerekliliklerin bulunduğu modelin öğelerinin birbirine nasıl bağlı olduğunu gösterir.

Altı Konu Alanı:

Öğrencilerin ders seçtikleri konu grupları, edebiyat ve/ya dil ve edebiyat çalışmaları, dil edinimi, bireyler ve toplumlar, fen bilimleri, matematik ve sanatlardır. Öğrenciler sanat yerine, fazladan bir fen bilimleri, bireyler ve toplumlar ya da dil dersini almayı seçebilirler.

Öğrencilerin yüksek düzeyden (HL) ve standart düzeyden (SL) üçer ders seçmeleri gerekir. HL ve SL dersleri, kapsam açısından farklı olsa da, aynı düzey tanımlayıcılarla ölçülür; ancak öğrencilerin yüksek düzeyde daha fazla bilgi, anlayış ve beceri sergilemeleri beklenir. Standart Düzey konuları, 150 ders saatinden, Yüksek Düzey konu alanları ise 240 ders saatinden oluşur.

IB Diploma Programı uluslararası geçerliliğe sahiptir ve bu nedenle bütün IB Dünya Okulları aynı ders özetlerini ve öğretim programlarını sunarlar. Özel Bilkent Lisesinde verilen dersler ve düzeyler aşağıda belirtilmiştir. Konuların nasıl birleştirildiği konusunda lütfen IB DP Koordinatörüne danışınız:

 

Grup 1: Edebiyat
Türkçe A Edebiyat HL yada SL

 

Grup 2: Diller
İngilizce A Dil ve Edebiyat Yalnızca HL*
İngilizce B Dil Edinimi Yalnızca HL
Fransızca Ab Initio Yalnızca SL

 

Grup 3: Bireyler ve Toplumlar
Küresel bir Toplumda Bilgi Teknolojisi (ITGS) Yalnızca SL
20. Yüzyılda Türkiye (TITC) Yalnızca SL
Çevre Sistemi ve Toplumlar (ESS) Yalnızca SL

 

Grup 4: Fen Bilimleri
Biyoloji HL yada SL
Fizik HL yada SL
Kimya HL yada SL
Çevre Sistemi ve Toplumlar Yalnızca SL

 

Grup 5: Matematik
Matematik HL yada SL

 

Grup 6: Sanatlar
Görsel sanatlar (VA) HL yada SL
Müzik HL yada SL

 

  • Edebiyat konularının hepsi otomatik olarak Grup 1 olarak kabul edilse de, “Dil ve Edebiyat” konuları Grup 2’de de alınabilir, çünkü IB özellikle öğrencilerin çoğunluğunun anadili Türkçe olan öğrencilerden oluştuğu Türkiye’deki öğrencilere ve okullara Diploma Programı içinde daha fazla seçenekle esneklik sunmaya çalışır.

IB Koordinatörü ve İngilizce öğretmenleri A ve B İngilizce konularından hangisinin öğrencilere uygun olduğuna karar verirler. IB, öğrencilerin alacakları olası en iyi nota göre yerleştirilmek yerine, kendilerini geliştirmeleri için yeterli düzeyde zorlanmaları ve yeterli gelişim şansını bulmaları gerektiğini belirtir.