Yaratıcılık, etkinlik, hizmet (CAS) her öğrencinin Diploma Programı (DP) kapsamında tamamlaması gereken üç temel unsurdur. Diploma Programı süresince yapılan CAS çalışmalarında öğrenciler, akademik çalışmalarının yanı sıra bir dizi etkinliğe katılırlar. CAS çalışmaları resmi bir şekilde değerlendirilmese de, öğrenciler, DP’nin bir parçası olarak CAS yaşantıları üzerinde dönüşümlü düşünürler ve yedi öğrenim kazanımına ulaştıklarını gösteren kanıtları sunarlar.

CAS nasıl yapılandırılmıştır?

Çeşitli etkinlikler yoluyla çoğu zaman birbirinin içine geçen üç CAS dalı, aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

  • Yaratıcılık – sanatlar ve yaratıcı düşünmeyi içeren diğer yaşantılar
  • Etkinlik – sağlıklı bir yaşam tarzına katkıda bulunan ve DP’nin diğer alanlarındaki akademik çalışmaları tamamlayan fiziksel çaba
  • Hizmet – öğrenciye öğrenim açısından yarar sağlayan, ücret alınmadan ve gönüllülük esasına göre girişilen bir etkileşim. İlgili herkesin haklarına, onuruna ve bağımsızlığına saygı esastır.

Öğrencilerin bu kavramları göstermeleri için, düzenli katılım ve zamanında dönüşümlü düşünme şartlarının yerine getirileceği en az üç ay gibi uzun bir süre içinde CAS bileşenlerinin üçünü değilse bile en az ikisini kapsayan bir CAS projesini gerçekleştirmeleri gerekir. Söz konusu proje ile öğrenciler,

  1. Kişisel olarak güçlü yönlerini belirler ve kişisel gelişimleri için uygun alanları geliştirir;
  2. Zorluklarla başa çıktıklarını ve bu süreçte yeni beceriler edindiklerini ortaya koyar;
  3. Bir CAS yaşantısını nasıl başlatacaklarını ve planlayacaklarını gösterir;
  4. CAS yaşantılarında bağlılık ve azimle çalışır;
  5. Ortak çalışma becerilerini gösterir ve ortak çalışmanın yararlarını anlar;
  6. Küresel öneme sahip konularla ilgilenir;
  7. Seçim yapma ve eylemde bulunma ahlakını bilir ve dikkate alırlar.

CAS’ın önemi nedir?

CAS, öğrencilerin yaşayarak öğrenme yoluyla kişisel ve kişilerarası gelişimlerini artırmalarını sağlar. Kendi geleceğini belirleme ve başkalarıyla işbirliği yapma olanakları sunar, öğrencilerin başarı duygusunu destekler ve yaptıkları işten zevk almalarını sağlar. Aynı zamanda CAS, DP’deki akademik baskıları dengeleme amacına hizmet eder.

Bir CAS Programı nelerden oluşur?

İyi bir CAS programı, hem zorlayıcı hem de zevkli, kişisel bir öz keşif yolculuğu olmalıdır. Her bir öğrencinin farklı bir başlangıç noktası, dolayısıyla farklı hedefleri ve gereksinimleri vardır, ancak çoğu öğrenci için CAS etkinlikleri, hayatlarını değiştiren, etkileyici yaşantılar içerir.

Öğrenciler, CAS yaşantılarını dengeli bir programla yürütmeli ve yedi öğrenim kazanımının tamamının gerçekleşmesi için, her akademik yılda en az bir CAS projesi tamamlamalıdırlar. Dönüşümlü düşünceler ve bir CAS yaşantısına katılım sırasında toplanan kanıtlar bireye özel oldukları için, öğrenciler, her bir öğrenciyle görüşme yaparak bu kazanımlara ulaşıldığını onaylayan üç öğretmenden oluşan bir “CAS Paneli”nin kararıyla programdan geçer ya da kalırlar. IB, öğrencilerin, lisans çalışmalarında ve akademik programların ötesindeki hayatlarında gereksinim duyacakları kişilerarası becerileri geliştirmelerine yardım ettiği için, CAS programına büyük önem verir.