Hande ARMAĞAN BALTACI
baltaci@bilkent.edu.tr
İnsan Kaynakları Müdürü
Tel: 290 83 37

Derya ŞİMŞEK
simsek@bilkent.edu.tr
İdari Asistan
Tel: 290 83 82

Birimimiz;

Öğretmen Alımları döneminde internet üzerinden ve şahsi olarak yapılan başvuruların alınması,
Şahsi olarak yapılan tüm başvurularla ön görüşme yapılması,
Mülakatların planlanması,
Yeni göreve başlayacak olan öğretmenler için ön sözleşme hazırlanması,
Aday Öğretmenlerin adaylık işlemlerinin yürütülmesi,
Tüm öğretmen, idari ve destek personelin sözleşmelerinin hazırlanması ve atama işlemlerinin yürütülmesi,
Çalışma İzin Onaylarının alınması ve süre uzatımlarının yapılması,
İdari ve Destek Personel görev tanımlarının hazırlanması ve çalışmalarının takibi,
Tüm Öğretmen, İdari ve Destek Personelin özlük işlemlerinin takibi,
İzin ve raporların takibi,
Öğretmen – Personel Devam – Devamsızlıklarının takibi,
Özel Sağlık Sigortası işlemlerinin yürütülmesi,

işlerinden sorumludur.