Uluslararası Bakalorya’nın (IB) öğrenen profili, akademik başarının ötesine geçen geniş bir dizi insan yeterliliği ve sorumluluğunu tanımlar. Öğrenenlerin, okul topluluğunun bütün üyelerinin, kendilerine, başkalarına ve çevrelerindeki dünyaya saygı duymalarına yardımcı olmaya kendilerini adadıklarını gösterir. Bilkent Lisesi, öğrencilerin IB öğrenen profiline göre gelişmeleri için çalışırken, okulumuzda okuyan bütün öğrencilere yönelik bu çalışmalarını Bilkent Okulları’nın kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın felsefesiyle ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün idealleriyle uyumlu bir şekilde yürütür.

Tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir. Bütün çalışanlardan her zaman profil özelliklerine örnek oluşturacak şekilde davranmaları beklenir. IB öğrenenleri olarak şu niteliklere sahip olmak için çalışıyoruz:

Araştıran-sorgulayan

Sorgulama ve araştırma için beceriler geliştirerek merakımızı besliyoruz. Bağımsız olarak ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Şevkle öğreniyor ve yaşam boyu öğrenme sevgimizi sürdürüyoruz.

Bilgili

Farklı disiplinler arasında bilgiyi keşfederek kavramsal anlayışı geliştiriyor ve kullanıyoruz. Yerel ve küresel öneme sahip sorunlar ve fikirlerle ilgileniyoruz.

Düşünen

Karmaşık problemleri analiz etmek ve bunlarla ilgili sorumluluk sahibi eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanıyoruz. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanıyoruz.

İletişim kuran

Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ediyoruz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde işbirliği yapıyoruz.

İlkeli

Güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla ve tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak doğruluk ve dürüstlükle hareket ediyoruz. Eylemlerimiz ve bunların sonuçları için sorumluluk alıyoruz.

Açık Görüşlü

Kendi kültürlerimiz ve kişisel geçmişlerimizin yanı sıra, diğerlerinin değerlerine ve geleneklerine de son derece önem veriyoruz. Farklı bakış açıları arıyor ve onları değerlendiriyoruz ve deneyimlerimizle büyümek istiyoruz.

Duyarlı

Empati kuruyor, şefkat gösteriyor ve saygı duyuyoruz. Hizmet sorumluluğuna sahibiz ve insanların hayatında ve çevremizdeki dünya üzerinde olumlu bir fark yaratmak üzere hareket ediyoruz.

Riski göze alan

Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni fikirler ve yenilikçi stratejiler keşfetmek için bağımsız ve ortaklaşa çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında becerikliyiz ve esneğiz.

Dengeli

Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini anlıyoruz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.

Dönüşümlü düşünen

Dünyayı, kendi fikirlerimizi ve deneyimlerimizi düşünceli şekilde dikkate alıyoruz. Öğrenmemizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ediyoruz.

  • Yukarıda verilen, Uluslararası Bakalorya ile ilgili bilgilerin çoğu, www.ibo.org adresinden alınmıştır.