Rubbiye BEŞLER
Mali ve İdari İşler Müdürü

e-posta: rubbiye@bilkent.edu.tr

Ömer Faruk Can
Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı

e-posta: faruk.can@bilkent.edu.tr